Sdělení ze dne 24.6.2013 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

28.6.2013 | Sbírka:  184/2013 Sb. | Částka:  76/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 206/2010 Sb.
184/2013 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 24. června 2013
o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. července 2013 aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb. ze dne 16. června 2010 a aktualizované sdělením Českého statistického úřadu č. 185/2012 Sb. ze dne 29. května 2012.
Předmětem aktualizace jsou změny názvů vybraných podskupin a kategorií Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizované Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
Příloha
Položky Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) aktualizované k 1. 7. 2013
 
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| Kód   | Název položky platný do 30.6.2013        | Název položky platný od 1.7.2013        |        
| položky |                         |                         |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 11124  | Nejvyšší státní úředníci v oblasti bezpečnosti | Nejvyšší státní úředníci obrany a bezpečnosti  |
|     | a ochrany                    | státu a požární ochrany             |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 13492  | Řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti a    | Řídící pracovníci obrany a bezpečnosti státu  |
|     | ochrany ve veřejné správě            | a požární ochrany                |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 13493  | Řídící pracovníci bezpečnostních a detektivních | Řídící pracovníci vnitřní bezpečnosti a     |
|     | agentur                     | ochrany organizací a detektivních agentur    |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 21416  | Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů  | Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů  |
|     | a ochrany údajů                 | a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)     |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 2320  | Učitelé odborných předmětů, praktického     | Učitelé odborných předmětů, praktického     |
|     | vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího | vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky  |
|     | vzdělávání                   | se speciálními vzdělávacími potřebami      |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 23201  | Učitelé odborných předmětů           | Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky   |
|     |                         | se speciálními vzdělávacími potřebami      |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 23202  | Učitelé praktického vyučování          | Učitelé praktického vyučování (kromě pro žáky  |
|     |                         | se speciálními vzdělávacími potřebami      |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 23203  | Učitelé odborného výcviku            | Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky    |
|     |                         | se speciálními vzdělávacími potřebami      |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 33311  | Odbytoví agenti (odbytáři, prodejci)      | Odbytoví agenti                 |
|     |                         |                         |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 33393  | Aukcionáři (dražitelé)             | Aukcionáři (dražebníci)             |
|     |                         |                         |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 33434  | Odborní pracovníci útvaru obrany a ochrany   | Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a   |
|     |                         | ochrany údajů                  |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 34113  | Odborní bezpečnostní pracovníci         | Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních |
|     |                         | a detektivních agentur             |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 6112  | Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé | Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní   |
|     | plodů rostoucích na stromech a keřích      | pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 61120  | Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé | Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní   |
|     | plodů rostoucích na stromech a keřích      | pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ 
| 81896  | Obsluha zařízení na výrobu a rozvod elektrické | Obsluha zařízení na výrobu a rozvod energií   |
|     | energie                     |                         |
+---------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+

 Vysvětlivky:  podskupina      položka označená čtyřmístným kódem
         kategorie       položka označená pětimístným kódem