Vyhlášení ze dne 15.8.2013 výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

15.8.2013 | Sbírka:  23/2013 (TV) | Částka:  10/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.
Pasivní derogace: 29/2013 (TV), 24/2013 (TV)