Opatření ze dne 26.5.2010 obecné povahy - Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/05.2010-8 pro kmitočtové pásmo 27,5-33,4 GHz

4.6.2010 | Sbírka:  43/2010 (TV) | Částka:  10/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 33/2006 (TV)