Sdělení ze dne 5.12.2013 o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)

12.12.2013 | Sbírka:  406/2013 Sb. | Částka:  158/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
406/2013 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 5. prosince 2013
o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
Český statistický úřad podle § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., oznamuje s účinností od 1. ledna 2014 zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011).
Základem pro Klasifikaci vzdělání (CZ-ISCED 2011) je Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 2011), která byla vytvořena organizací UNESCO ve spolupráci s Eurostatem a OECD a schválena na 36. zasedání Generální konference UNESCO v listopadu 2011. Klasifikace ISCED slouží jako nástroj pro shromažďování a předkládání statistik v oblasti vzdělávání jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Členské státy budou klasifikaci ISCED 2011 uplatňovat ve vykazování statistik v oblasti vzdělávání od roku 2014.
Platné znění Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) bude k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.