Sdělení ze dne 17.12.2014 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

19.12.2014 | Sbírka:  322/2014 Sb. | Částka:  128/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 489/2003 Sb.
322/2014 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 17. prosince 2014
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2015 aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sděleními č. 534/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006, č. 394/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010, č. 167/2011 Sb. ze dne 13. června 2011, č. 361/2011 Sb. ze dne 22. listopadu 2011, č. 164/2012 Sb. ze dne 18. května 2012 a č. 114/2014 Sb. ze dne 17. června 2014.
Předmětem aktualizace je změna třímístného alfabetického kódu pro Kosovskou republiku z XKO na XXK.
Platné znění aktualizovaného Číselníku zemí (CZEM) je k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.