Sdělení ze dne 2.2.2015 o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

3.2.2015 | Sbírka:  22/2015 Sb. | Částka:  12/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
Aktivní derogace: 217/2014 Sb.
22/2015 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 2. února 2015
o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 64 A 10/2014-136, ze dne 12. listopadu 2014 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 40 A 32/2014-42, ze dne 10. listopadu 2014 opravu celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí.
Celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášené pod č. 217/2014 Sb., se mění takto:
v písmenu d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí v tom podle volebních stran se u pořadového čísla
88 NEZÁVISLÍ číslovka „228“ nahrazuje číslovkou „229“
90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem číslovka „32779“ nahrazuje číslovkou „32778“.
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.