Sdělení ze dne 16.3.2015 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015

17.3.2015 | Sbírka:  47/2015 Sb. | Částka:  23/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
47/2015 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. března 2015
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí, konaných dne 14. března 2015.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 277/2014 Sb., č. 284/2014 Sb. a č. 287/2014 Sb. se dne 14. března 2015 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
 
  a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:      41
  b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:       10 247
  c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:       6 820
  d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:          274
   v tom podle volebních stran:

    1 Křesťan. a demokrat. unie-Českosl. strana lidová           9
    7 Česká strana sociálně demokratická                  7
   47 Komunistická strana Čech a Moravy                  3
   80 Nezávislí kandidáti                         10
   90 Sdruž. nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem       223
   155 DOMOV                                4
   166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ                       14
   721 TOP 09                                1
   768 ANO 2011                               3

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
  hlasování (§ 43 odst. 2):

  Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

       nevyskytlo se
   
  Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

       nevyskytlo se. 
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.