Vyhlášení ze dne 15.1.2015 výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení

16.1.2015 | Sbírka:  2/2015 (TV) | Částka:  1/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.