Sdělení ze dne 3.6.2015 o vydání rozhodnutí č. SMP/6/05.2015-3 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na segmentu A relevantního trhu "Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity"

3.6.2015 | Sbírka:  18/2015 (TV) | Částka:  7/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.