Sdělení ze dne 17.9.2015 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2015-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací

30.9.2015 | Sbírka:  32/2015 (TV) | Částka:  14/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.