Sdělení ze dne 4.5.2016 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/3/XX.2016-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446

4.5.2016 | Sbírka:  23/2016 (TV) | Částka:  9/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.