Sdělení ze dne 18.7.2016 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016

19.7.2016 | Sbírka:  221/2016 Sb. | Částka:  86/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
221/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 18. července 2016
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 7/2016 Sb., č. 35/2016 Sb., č. 55/2016 Sb., č. 67/2016 Sb., č. 68/2016 Sb., č. 79/2016 Sb., č. 80/2016 Sb., č. 85/2016 Sb. a č. 111/2016 Sb. se dne 16. července 2016 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
 
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:       12
b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:         2 995
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:        1 640
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:            83
  v tom podle volebních stran:
   1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová     6
  80 Nezávislí kandidáti                          1
  90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem       73
  166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ                        3
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):

Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
    nevyskytlo se

Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
    nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
v z. JUDr. Henych v. r.