Sdělení ze dne 5.10.2016 o vydání usnesení čj. ČTÚ-53 931-606/2016/III.vyř. ze dne 3. 10. 2016 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost

1.11.2016 | Sbírka:  45/2016 (TV) | Částka:  19/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.