Sdělení ze dne 7.11.2016 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016

8.11.2016 | Sbírka:  364/2016 Sb. | Částka:  144/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
364/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 7. listopadu 2016
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 146/2016 Sb., č. 160/2016 Sb., č. 176/2016 Sb., č. 210/2016 Sb., č. 240/2016 Sb. a č. 241/2016 Sb. se dne 5. listopadu 2016 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:    7
b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:     1 088
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:     731
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:        39
  v tom podle volebních stran:
  47  Komunistická strana Čech a Moravy              1
  80  Nezávislí kandidáti                     5
  90  Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem  28
  791  Pro Prahu                          5
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
  hlasování (§ 43 odst. 2):

  Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
        nevyskytlo se

  Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
        nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.