Sdělení ze dne 16.11.2016 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

30.11.2016 | Sbírka:  385/2016 Sb. | Částka:  155/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
385/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 16. listopadu 2016
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 20. května 2017 nové volby do zastupitelstva obce:
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I obec          I okres          I kraj          I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Kozlov         I Olomouc         I Olomoucký        I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
Ministr:
v z. JUDr. PhDr. Mlsna, Ph.D., v. r.
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend