Vyhláška ze dne 16.11.2016 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia

2.12.2016 | Sbírka:  389/2016 Sb. | Částka:  157/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
389/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2016
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 14. prosince 2016 se k 450. výročí narození Jana Jessenia vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *".
§ 2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je v levé části mincovního pole vyobrazeno schéma poloviny lidského těla symbolizující pitvu. Schéma přechází v meč, který symbolicky vyjadřuje Jesseniovu smrt. Při horním okraji dvousetkoruny je ve dvou řádcích název státu "ČESKÁ REPUBLIKA", pod kterým je zobrazen titulní list Traktátu o pitvě z roku 1601. Při levém spodním okraji je označení nominální hodnoty mince "200" a pod ním zkratka peněžní jednotky "Kč". Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen "Č" a "M" je umístěna pod označením peněžní jednotky.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je portrét Jana Jessenia. Při levém okraji dvousetkoruny jsou letopočty "1566" a "2016", které jsou od sebe odděleny tečkou. Následují iniciály autora mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny kompozicí písmen "F" a "Z". Iniciály jsou z obou stran ohraničené tečkou. Při pravém okraji dvousetkoruny je text "JAN JESSENIUS".
(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2016.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia
(lícní a rubová strana)