Vyhláška ze dne 3.4.2017 o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

7.4.2017 | Sbírka:  113/2017 Sb. | Částka:  41/2017ASPI
113/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. dubna 2017
o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí stanoví podle § 16d odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., podle § 56e odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., podle § 59d odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., a podle § 38 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákona č. 322/2016 Sb.:
§ 1
Vzor formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Zveřejňuje-li se zpráva o financování volební kampaně způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejní se v otevřeném formátu.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017.
Předseda:
Mgr. Weis v. r.
Příl.
Zpráva o financování volební kampaně