Vyhlášení ze dne 27.3.2017 výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600-3800 MHz

27.3.2017 | Sbírka:  44/2017 (TV) | Částka:  5/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.