Informace ze dne 10.5.2017 o změně plavebního značení na vodní cestě Velké Žernoseky

10.5.2017 | Sbírka:  11/2017 (PLi) | Částka:  0/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
11/2017
Informace
Státní plavební správy
zde dne 10. 5. 2017
o změně plavebního značení na vodní cestě Velké Žernoseky
Státní plavební správa přistoupila v souladu s § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a s § 7 odst. 4 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, k úpravě plavebního provozu na vodní cestě vodní plocha Velké Žernoseky, a rozhodla o změně signálních znaků, kterou se zavádí možnost plavby pouze ve výtlačném režimu. Dosavadní signální znak přikazoval nepřekračovat rychlost plavby 5 km/h. Úprava se týká celé vodní plochy Velké Žernoseky, jakožto vodní cesty s intenzivním provozem malých plavidel a intenzivně využívanou koupajícími se osobami. Úprava plavebního provozu je realizována následující kombinací signálních znaků B.8 „Příkaz zachovávat zvláštní pozornost“ a pod ním umístěným signálním znakem C.4 „Omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit: “INFORMUJTE SE““ s textem „Plavba pouze ve výtlaku“:

Uvedené signální znaky jsou osazeny v ř. km Labe 783,84 s viditelností pro vůdce plavidel, která vplouvají na vodní cestu vodní plocha Velké Žernoseky z vodní cesty Labe.
Ukončení úpravy plavebního provozu je vyznačeno signálním znakem E.11 - Konec omezení, s viditelností pro vůdce plavidel, která vyplouvají z vodní cesty vodní plocha Velké Žernoseky na vodní cestu Labe, současně se signálním znakem B.9a: „Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby“ Důvodem vzniku dopravního opatření je zajištění bezpečnosti plavebního provozu a ochrana koupajících se osob na vodní ploše Velké Žernoseky.
Respektování provedeného a vyznačeného opatření, ale i všech dalších povinností účastníků plavebního provozu bude přímo na vodní cestě vymáhat vedle Státní plavební správy také Policie České republiky.
Pojem výtlačný režim plavby využívá vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. a také vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Na webových stránkách Státní plavební správy jsou uvedeny další podrobnosti k tomuto režimu plavby, včetně informačního videa.
Platí do: odvolání
(čj. 1312/DC/17)
Ing. Klein Martin v. r.
ředitel pobočky