Opatření ze dne 18.8.2017 obecné povahy - všeobecné oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz

25.8.2017 | Sbírka:  56/2017 (TV) | Částka:  11/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 28/2013 (TV)