Opatření ze dne 13.9.2017 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/09.2017-7 pro kmitočtové pásmo 470 - 960 MHz

20.9.2017 | Sbírka:  59/2017 (TV) | Částka:  12/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 34/2016 (TV)
Pasivní derogace: 6/2019 (TV)