Sdělení ze dne 27.9.2017 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

4.10.2017 | Sbírka:  324/2017 Sb. | Částka:  110/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 427/2005 Sb.
324/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 27. září 2017
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen "klasifikace IR-DRG"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 427/2005 Sb., ze dne 13. října 2005, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), ve znění pozdějších předpisů.
Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.
Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2018 vydává definiční manuál, verze 015 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 015 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 015. Pro klasifikaci IR-DRG pacientů v akutní nemocniční péči během roku 2016 (referenční období) je v platnosti definiční manuál, verze 013.2016 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 012.2015 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 013.2016. Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.
Definiční manuál a grouper pro klasifikaci IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách.
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.