Sdělení ze dne 15.12.2017 o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

22.12.2017 | Sbírka:  465/2017 Sb. | Částka:  167/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 49/2005 Sb.
465/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 15. prosince 2017
o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů.
Český statistický úřad zavedl TNM klasifikaci zhoubných novotvarů sdělením č. 49/2005 Sb., ze dne 17. ledna 2005. Tato klasifikace byla aktualizována sdělením č. 324/2010 Sb., ze dne 19. listopadu 2010.
TNM klasifikace zhoubných novotvarů je systém pro popis anatomického rozsahu nemocí založený na určení tří složek: T - rozsah primárního nádoru, N - nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách, M - nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz.
Platné znění aktualizované TNM klasifikace zhoubných novotvarů bude k dispozici k objednání prostřednictvím kontaktních informací na internetových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru.
Místopředseda Českého statistického úřadu:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.