Vyhláška ze dne 27.12.2017, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

29.12.2017 | Sbírka:  475/2017 Sb. | Částka:  172/2017ASPI
475/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. prosince 2017,
kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 92 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 59 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 74 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 70 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 69 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.
Čl.I
V § 17 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2008 Sb., se částka "1 500 Kč" nahrazuje částkou "2 000 Kč" a částka "1 600 Kč" se nahrazuje částkou "2 100 Kč".
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.
Čl.II
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 320/2009 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 91/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 1 se částka "1 500 Kč" nahrazuje částkou "2 000 Kč" a částka "1 600 Kč" se nahrazuje částkou "2 100 Kč".
2. V § 12 odst. 2 se částka "1 500 Kč" nahrazuje částkou "2 000 Kč" a částka "1 600 Kč" se nahrazuje částkou "2 100 Kč".
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Čl.III
V § 1 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb., se částka "1 500 Kč" nahrazuje částkou "2 000 Kč" a částka "1 600 Kč" se nahrazuje částkou "2 100 Kč".
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.
Čl.IV
V § 10 odst. 1 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2008 Sb., se částka "1 500 Kč" nahrazuje částkou "2 000 Kč" a částka "1 600 Kč" se nahrazuje částkou "2 100 Kč".
ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.
Čl.V
V § 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, se částka "1 600 Kč" nahrazuje částkou "2 100 Kč" a částka "1 500 Kč" se nahrazuje částkou "2 000 Kč".
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Metnar v. r.