Informace ze dne 5.1.2018 o provozu přívozu na toku Vltavy v Praze-Troji

5.1.2018 | Sbírka:  1/2018 (PLi) | Částka:  0/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
Pasivní derogace: 2/2018 (PLi)
1/2018
Informace
Státní plavební správy
ze dne 5. 1. 2018
o provozu přívozu na toku Vltavy v Praze-Troji
Uvedený přívoz
1. je provozován mezi Císařským ostrovem a pravým břehem toku Vltavy v prostoru bývalé lávky pro pěší. Vzhledem k rychlosti proudění dané spádem koryta Vltavy v této lokalit je provoz převozního plavidla možný pouze do průtoku 150 m
3
/s na vodočtu Praha-Chuchle.
2. Pro zvýšení bezpečnosti provozu převozního plavidla je mezi břehy napnuto ocelové jistící lano, ke kterému je převozní plavidlo upoutáno. Jistící lano znemožňuje plavbu veškerých dalších plavidel včetně sportovních lodí a do prostoru je zakázáno vplouvat jak proti proudu z lokality Podhoří, tak po proudu od vodáckého kanálu. Zákaz proplutí je na vodní cestě vyznačen signálními znaky, jejichž nerespektování je přestupkem podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Platí do: odvolání
(č. j. 77/PH/18)
Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky