Zpráva ze dne 9.1.2018 o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600-3800 MHz

15.1.2018 | Sbírka:  8/2018 (TV) | Částka:  2/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.