Vyhláška ze dne 23.3.2018 o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

4.4.2018 | Sbírka:  52/2018 Sb. | Částka:  27/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1992 Sb., 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 14.200/88-SÚOP, 17 094/87-VI/2
52/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2018
o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., a podle § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
Čl.I
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21. prosince 1987 č. j. 17.094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť se mění takto:
1. V § 1 se položka 3. "pro rezervaci "Břehyně - Pecopala" v příloze III" zrušuje.
2. Příloha III se zrušuje.
Čl.II
V příloze II výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. listopadu 1988 č. j. 14.200/88 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná se slova "SPR "Dolní vinohrádky", k. ú. Čechovice II v okrese Prostějov; částka 115/1952 Ú. l." a slova "SPR "Plácky", k. ú. Velké Němčice v okrese Břeclav; částka 270/1950 Ú. l." zrušují.
Čl.III
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 14. listopadu 1950 č. j. 153515/50-IV/1, o zřízení přírodní reservace "Plácky".
2. Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 29. července 1952 č. 40.540/52-V-VII/5, o zřízení přírodní rezervace "Dolní Vinohrádky".
Čl.IV
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2018.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.