Opatření ze dne 25.4.2018 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/04.2018-4 pro kmitočtové pásmo 21,2-24,25 GHz

3.5.2018 | Sbírka:  21/2018 (TV) | Částka:  6/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 116/2011 (TV)