Vyhláška ze dne 16.8.2018 o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

29.8.2018 | Sbírka:  188/2018 Sb. | Částka:  91/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 159/1999 Sb.
Pasivní derogace: 246/2019 Sb.
188/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 2018
o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.:
§ 1
Roční příspěvek cestovní kanceláře
Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu od 1. ledna 2019 činí 0,1 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2018.
Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.