Vyhláška ze dne 3.10.2018 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace

9.10.2018 | Sbírka:  223/2018 Sb. | Částka:  111/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
223/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. října 2018
o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 17. října 2018 se ke 100. výročí Washingtonské deklarace vydává pamětní stříbrná mince po 500 Kč (dále jen "pětisetkoruna").
(2) Pětisetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Pětisetkoruna v běžném provedení i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její průměr 40 mm a síla 2,90 mm. Při ražbě pětisetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,50 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana pětisetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana pětisetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 25 g *".
§ 2
(1) Na lícní straně pětisetkoruny je na obrysu listiny Washingtonské deklarace vyobrazena heraldická figura českého lva nesoucího na hrudi srdeční štítek znázorňující znak Slovenska. Vlevo, dole a vpravo od obrysu listiny se nachází text "ZDAR, ZDAR, ZDAR NAŠÍ SAMOSTATNOSTI CZECHOSLOVAKS!". Po obvodu pětisetkoruny je v opisu označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "500 Kč" a text "ČESKÁ REPUBLIKA", které jsou od sebe odděleny tečkou. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen "Č" a "M", je umístěna při horním okraji mince.
(2) Na rubové straně pětisetkoruny je v popředí zobrazena silueta budovy washingtonského Kapitolu, pod kterou se nachází listina s volnou stylizací části textu Washingtonské deklarace a jménem "TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK". Vlevo od listiny je jméno "M.R.ŠTEFÁNIK" a vpravo "E.BENEŠ". Listina překrývá vlajku Československa, v jejím klínu je umístěno písmeno "V". Po obvodu mince je v uzavřeném opisu text "WASHINGTONSKÁ DEKLARACE 1918-2018". Při spodním okraji mince je umístěna iniciála autora mince MgA. Jakuba Oravy, která je tvořena písmenem "O" v rámečku.
(3) Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. října 2018.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace
(lícní a rubová strana)