Vyhláška ze dne 26.11.2018 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa

7.12.2018 | Sbírka:  275/2018 Sb. | Částka:  138/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
275/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2018
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 12. prosince 2018 se k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *".
§ 2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je uprostřed mincovního pole ztvárněna socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci. Kolem svatozáře je v opisu umístěn název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" se nachází při levém spodním okraji mince. Značka České mincovny tvořená písmeny "Č" a "M" je umístěna vpravo od podstavce.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je uprostřed mincovního pole svislý text "JAN BROKOFF", který je v horní části doplněn kruhovou kompozicí s letopočty "1718" a "2018". Text a letopočty jsou doplněny historizujícím dekorem s barokními detaily. Značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází při levém spodním okraji mince.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. prosince 2018.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa
(lícní a rubová strana)