Vyhláška ze dne 11.1.2019 o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

18.1.2019 | Sbírka:  11/2019 Sb. | Částka:  6/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
11/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2019
o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 30. ledna 2019 se vydávají bankovky po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem (dále jen "bankovka").
§ 2
(1) Bankovka má stejné parametry jako bankovky po 100 Kč vzoru 20181).
(2) Bankovka má na kuponu horkou ražbou aplikovanou fólii stříbřité barvy s výročním logem České národní banky. Výroční logo obsahuje text "ČNB", "1919", "100 let", "Kč" a "2019".
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna 2019.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
1) Vyhláška č. 156/2018 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018.