Vyhláška ze dne 22.3.2019 o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny

5.4.2019 | Sbírka:  96/2019 Sb. | Částka:  43/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
96/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. března 2019
o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 10. dubna 2019 se ke 100. výročí zavedení československé koruny vydává pamětní stříbrná dvoutisícikoruna se zlatou inlejí (dále jen "mince").
(2) Mince se vydává v běžném provedení.
(3) Mince se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Inlej je ražena ze zlata o ryzosti 986,1. Celková hmotnost mince včetně zlaté inleje je 34,593 g, její průměr bez reliéfního nápisu je 40 mm a síla 3,2 mm. Hmotnost stříbrného korpusu je 31,103 g. Hmotnost zlaté inleje je 3,49 g a její průměr 21 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti stříbra nahoru 1 %, v ryzosti zlata 0,01 %, odchylka v hmotnosti stříbra nahoru 0,35 g, odchylka v hmotnosti zlata nahoru 0,17 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana mince je hladká s reliéfním nápisem "* 1919 Kč * 1939 K - Ks * * 1945 Kčs * 1993 Kč - Sk * * 1919 - 2019 *".
§ 2
(1) Na lícní straně mince je částečný portrét Aloise Rašína v podobě bankovkové rytiny. Po obvodu mince je umístěn v mezikruží název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky "2 000 Kč". Název státu a nominální hodnota se zkratkou peněžní jednotky jsou od sebe odděleny vlevo tečkou a vpravo značkou České mincovny, která je tvořena písmeny "Č" a "M".
(2) Na rubové straně mince je uprostřed na zlaté inleji ztvárněna rubová strana první československé korunové mince z roku 1922. Na stříbrném mezikruží je text "ČESKOSLOVENSKÁ KORUNA" a letopočty "1919-2019". Text a letopočty jsou od sebe odděleny tečkami. Mezi zlatou inlejí a mezikružím je text "JSEM RAŽENA Z ČESKÉHO ZLATA", před slovem "JSEM" je iniciála autora Jiřího Hanuše, DiS., která je tvořena písmenem "H" v rámečku.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. dubna 2019.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny
(lícní a rubová strana)