Informace ze dne 17.6.2019 o osazení plavebního značení ve dvou lokalitách nádrže VD Slapy, kterým se převádí průběžná plavba k pravému břehu

17.6.2019 | Sbírka:  15/2019 (PLi) | Částka:  0/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
15/2019
Informace
Státní plavební správy
zde dne 17. 6. 2019
o osazení plavebního značení ve dvou lokalitách nádrže VD Slapy, kterým se převádí průběžná plavba k pravému břehu
Státní plavební správa v souladu s § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, rozhodla o osazení plavebního značení na vodní cestě Vltava, nádrži vodního díla Slapy, kterým se ve dvou lokalitách přikazuje plout při pravém břehu toku. Osazené plavební značení tvoří kombinace plovoucích signálních znaků - zelených bójí, vymezujících levou stranu plavební dráhy (pro plavbu po proudu), a břehových signálních znaků B2 s příkazem plout k určené straně plavební dráhy. Dle dodatkové tabulky břehových signálních znaků tento příkaz neplatí pro plavidla přistávající v předmětných úsecích vodní cesty. Značení je osazeno v úseku ř. km 105,11-106,20 (v blízkosti osady Kobylníky) a v úseku ř. km 114,40-115,35 (v blízkosti kempu Cholín).
Důvodem osazení plavebního značení je opakovaně se vyskytující nežádoucí plavecká praxe, kdy si vůdci plavidel zkracují plavbu při konvexní straně ostrých oblouků v uvedených lokalitách a přibližují se tak příliš k levému břehu.
Respektování významu osazeného signálního značení a respektování všech dalších povinností účastníků plavebního provozu bude na vodní cestě kontrolovat a vymáhat Státní plavební správa a Poříční oddělení Slapy Policie České republiky.
Platí do: odvolání
(čj. 5212/PH/19)
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky v. r.