Opatření ze dne 20.11.2019 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/11.2019-7 pro kmitočtové pásmo 59-105 GHz

29.11.2019 | Sbírka:  21/2019 (TV) | Částka:  9/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.
Aktivní derogace: 12/2010 (TV)