Vyhláška ze dne 9.7.1941 o stažení drobných mincí korunové měny po 50, 25 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 a 5 haléřích ze směsi mědi se zinkem, jakož i o zkrácení výměnné lhůty korunových mincí a niklových pětikorun

15.7.1941 | Sbírka:  267/1941 Sb. | Částka:  88/1941ASPI

Vztahy

Nadřazené: 202/1938 Sb.
Aktivní derogace: 164/1941 Sb., 67/1933 Sb., 167/1923 Sb., 166/1923 Sb., 48/1922 Sb., 47/1922 Sb.
Pasivní derogace: 24/1945 Sb.II
267/1941 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 9. července 1941
o stažení drobných mincí korunové měny po 50, 25 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 a 5 haléřích ze směsi mědi se zinkem, jakož i o zkrácení výměnné lhůty korunových mincí a niklových pětikorun.
Podle § 3, odst. 1, písm. a) vládního nařízení ze dne 28. září 1938, č. 202 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové, vyhlašují:
§ 1.
(1) Drobné mince korunové měny
a) po 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové, vydané podle § 1 vládního nařízení ze dne 16. února 1922, č. 47 Sb., a podle vyhlášky Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 16. února 1922, č. 48 Sb.,
b) po 25 haléřích ze spěže (bronzu) niklové, vydané podle § 2 vládního nařízení ze dne 28. dubna 1933, č. 67 Sb.,
c) po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem, vydané podle § 1 vládního nařízení ze dne 15. února 1923, č. 30 Sb., a podle vyhlášky Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 15. února 1923, č. 31 Sb.,
d) po 5 haléřích ze směsi mědi se zinkem, vydané podle § 1 vládního nařízení ze dne 7. srpna 1923, č. 166 Sb., a podle vyhlášky Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 7. srpna 1923, č. 167 Sb.,
přestanou býti dnem 30. září 1941 zákonným platidlem.
(2) Od 1. října 1941 do 30. listopadu 1941 budou hlavní ústav a všechny filiálky Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze, jakož i poštovní úřady tyto z oběhu vzaté mince již jen vyměňovati u svých pokladen.
(3) Po 30. listopadu 1941 jest jakákoli výměna těchto mincí vyloučena.
§ 2.
Předposlední a poslední odstavec vyhlášky ministra financí ze dne 5. května 1941, č. 164 Sb., o stažení korunových mincí a niklových pětikorun se mění a zní:
"Od 1. srpna 1941 do 30. listopadu 1941 budou hlavní ústav a všechny filiálky Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze, jakož i poštovní úřady tyto z oběhu vzaté mince již jen vyměňovati u svých pokladen.
Po 30. listopadu 1941 jest jakákoli výměna těchto mincí vyloučena.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Kalfus v. r.