BOZP v kostce neboli o čem je současná BOZP

BOZP v kostce neboli o čem je současná BOZP

Autor: Tomáš Neugebauer


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 9. 2010Uvedená publikace má za cíl srozumitelně, přehledně a v mezích možností svého rozsahu komplexně seznámit čtenáře se současnou bezpečností a ochranou zdraví při práci, včetně stručného pohledu na oblasti, s kterými se více či méně prolíná - požární ochrana, firemní ekologie (odpadové hospodářství, ochrana ovzduší) a krizový management. Přehled vykládaných předpisů je aktuální k polovině roku 2010, na některé předpisy platné až od 1.1.2011 publikace alespoň upozorňuje.