Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání

Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání

Autor: Magdaléna Vyškovská


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 9. 2011Kniha Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání, přehledně a prakticky zpracovává téma zdaňování cizích státních příslušníků v České republice, a to v členění podle různých druhů příjmů. Zdanění jednotlivých příjmů je v publikaci posouzeno podle smluv o zamezení dvojího zdanění a podle zákona o daních z příjmů. Publikace obsahuje názorné příklady z praxe včetně podrobných výpočtů. Poslední kapitola je věnována sociálnímu zabezpečení v Evropské unii a určení, do kterého státu má být za cizince odváděno pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění včetně příkladů. Nově jsou do publikace začleněny zápisy z koordinačních výborů a judikatura Nejvyššího správního soudu ČR.