Daňová evidence - Teorie a praxe (E-kniha)

Daňová evidence - Teorie a praxe (E-kniha)

Autor: Jana Hakalová, Yvetta Pšenková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 5. 2. 2019Odborná publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob. Vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami dle zákona o účetnictví) dle ustanovení zákona o daních z příjmů.
Vysvětluje postup při zahájení podnikatelské činnosti, otevření daňové evidence, postup při zachycení příjmů a výdajů v peněžním deníku a majetku a dluhů v pomocných knihách a kartách. Zabývá se také uzavřením daňové evidence včetně přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatelů a přechodu z účetnictví podnikatelů na daňovou evidenci.
Kniha vychází z legislativy platné k  1. 1. 2019 a obsahuje důležité změny související s rekodifikací soukromého práva v České republice.
Je určena především široké účetní veřejnosti, ale například i posluchačům vysokých škol ekonomického směru s odborným zaměřením na daňovou evidenci, popřípadě dalším zájemcům o tuto problematiku.