Finanční účetnictví pro manažery s netradičně pojatými případovými studiemi

Finanční účetnictví pro manažery s netradičně pojatými případovými studiemi

Autor: Irena Stejskalová


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 27. 6. 2018Publikace velmi srozumitelným způsobem provádí čtenáře oblastí účetnictví, od nejjednodušších problémů až po závěrečné nejsložitější. V závěru každé kapitoly je připojena celá řada odborných otázek, takže si každý čtenář může okamžitě ověřit, že dané problematice dobře porozuměl, což ocení zejména ti, kteří se s problematikou účetnictví seznamují poprvé.
Hlavní přínos publikace vidím v tom, že nezatěžuje čtenáře podrobnostmi z oblasti vedení účetnictví, ale vede je k tomu, aby pochopili obecné principy, na kterých stojí moderní účetní systémy a uměli jejich výsledků využívat v praxi, ať už v podobě účetních výkazů, nebo jiných ukazatelů, které účetnictví poskytuje.
doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.
emeritní děkanka Fakulty financí a účetnictvíVysoké školy ekonomické v Praze