meritum Daň z příjmů 2018

meritum Daň z příjmů 2018

Autor: Jiří Vychopeň


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 10. 5. 2018meritum Daň z příjmů 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:

daň z příjmů fyzických osob,
daň z příjmů právnických osob,
daňové výdaje,
majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 1. 2018.
Z hlavních změn pro rok 2018 vybíráme:

uplatnění „srážkové daně“ nově u všech příjmů ze závislé činnosti, které u téhož plátce nepřesáhnou za kalendářní měsíc 2 500 Kč a poplatník neučinil u tohoto plátce prohlášení k dani,
rozšíření možnosti odpisovat technické zhodnocení na podnájemce,
dílčí změny ve vymezení finančního leasingu,
nově zavedená úprava odpisů při zvýšení spoluvlastnického podílu,
zvýšení daňového zvýhodnění na jedno dítě o 1 800 Kč ročně (o 150 Kč měsíčně),
zavedení možnosti prodloužení doby odpisování nehmotného majetku nad stanovený počet měsíců,
vazba slevy na invaliditu nově na přiznání invalidního důchodu,
zpřísnění podmínek pro uplatnění daňového bonusu.