meritum Daň z příjmů 2019

meritum Daň z příjmů 2019

Autor: Jiří Vychopeň


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 17. 4. 2019meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:

daň z příjmů fyzických osob,
daň z příjmů právnických osob,
daňové výdaje,
majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 4. 2019.
Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2019 vybíráme:

snížení limitu příjmů pro uplatnění výdajů v procentní výši z dosažených příjmů,
zvýšení limitu příjmů ze závislé činnosti pro uplatnění srážkové daně (sjednocení s částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenské pojištění),
změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019,
změny v návaznosti na zrušení tzv. karenční doby od 1. 7. 2019,
zvýšení limitu pro uplatnění solidárního zvýšení daně,
změna ve výpočtu tzv. superhrubého příjmu u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou účastníky systému sociálního zabezpečení v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku,
rozšíření náležitostí mzdového listu o povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd,
změny v pravidlech pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj,
nová povinnost pro plátce daně podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí,
nová definice základního investičního fondu.