MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019 (E-kniha)

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019 (E-kniha)

Autor: Jiří Strouhal, Ivan Brychta, Miroslav Bulla, Tereza Krupová, Ivana Kuchařová, Ivana Pilařová, Yvetta Pšenková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 20. 2. 2019Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
 Ze změn pro rok 2019 vybíráme:

nová interpretace Národní účetní rady zabývající se časovým rozlišením a cizí měnou,
stanovisko Finanční správy ČR k otázce, zda je daň z nabytí nemovitých věcí součástí ocenění nabývané nemovité věci,
doporučení při obchodování s kryptoměnami.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je rozdělena do 24 dílů (úvod do účetnictví, občanský zákoník a jeho dopady do účetnictví, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizí měně, pohledávky, dluhy, oceňování, opravné položky, časové rozlišení, cenné papíry, podíly a deriváty, zúčtování se zaměstnanci, daně a dotace, leasing, základní kapitál, fondy, rezervy, odložená daňová povinnost, účetní odpisy, tržby, náklady, výnosy a účetní závěrka) a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2019.