Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, 2. vydání (E-kniha)

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, 2. vydání (E-kniha)

Autor: Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Klára Drličková, Tereza Kyselovská


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 13. 11. 2018Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního v prostředí Evropské unie.
Učebnice začíná úvodním vstupem do problematiky evropského justičního prostoru ve věcech civilních, poté čtenářům učebnice poskytne výklad o určování rozhodného práva pro smluvní a mimosmluvní závazky. Dále se zaměřuje na konkrétní oblasti – příslušnost soudů, uznání a výkon rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních a také v oblasti rodinného a dědického práva. V závěru se věnuje právnímu styku justičních orgánů v oblasti občanských a obchodních věcí a mezinárodním aspektům insolvenčního řízení.
Učebnice je součástí balíčku Student ASPI Plus