Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář

Autor: Petr Bezouška


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 10. 9. 2018Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu.
V rámci tohoto tématu se autor snaží nacházet odpovědi na problematické a často ani doktrínou a judikaturou nedořešené otázky z právní praxe. Postupuje přitom tak, že shromažďuje a uvádí názory dosud publikované v různých zdrojích (od komentářů přes monografie k odborným článkům a dalším pramenům) ke konkrétním otázkám. Tyto názory pak shrnuje a připojuje k nim vlastní komentář a na logických argumentech postavený vlastní závěr, jenž dává stručnou a jasnou odpověď či návod k řešení dané otázky.
Publikace je tak určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v množství třeba i protichůdných názorů a nechtějí nebo nemohou čekat, až (a zda vůbec) jejich problém vyřeší judikatura.
Publikace byla vytvořena ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners, která se podílí na přípravě srovnávacího komentáře k občanskému zákoníku pro ASPI.

"Myšlenky, na nichž stavím předložené dílo, jsou proto následující:
■ Existují právní otázky, které nejsou v současné doktríně a judikatuře uspokojivě vyřešeny.
■ Odpovědí zaznívá celá řada, často jsou protichůdné, jsou publikovány na různých místech a ne každý může věnovat čas a prostředky k jejich hledání a třídění.
■ V současné praxi velmi záleží na rychlosti, s níž je člověk schopen daný problém vyřešit, proto lidé hledají stručné a jasné odpovědi.
Tato východiska se odrážejí ve způsobu zpracování mé publikace a v její struktuře:
■ Základem je formulování velmi úzce zaměřené otázky, na niž dnes neexistuje jednoznačná odpověď.
■ Následuje přehled doposud vyslovených názorů (setříděných sestupně od nejnovějšího) s jejich stručným shrnutím. (…)
■ Jádrem je vlastní komentář, který při využití všeobecně uznávaných výkladových metod směřuje k jasné, krátké závěrečné odpovědi, případně k návodu, jak postupovat.
■ Komentář je oproštěn od obecných, teoretických sdělení, důraz je kladen na stručnost a předložení jasné a přehledné argumentace. (…)"
z předmluvy autora