Právo a rodina

Právo a rodina

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Měsíčník zaměřený na problematiku práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a rodinných a opatrovnických soudců. Je určen zejména pracovníkům ve státní správě a samosprávě na úseku sociální péče a školství, soudcům, advokátům, notářům a všem, kteří se zajímají o správné postupy například v problematice rozvodu manželství, rodičovské odpovědnosti, výchovných opatření, náhradní rodinné péče, určení otcovství a vyživovací povinnosti. Časopis přináší rovněž aktuální informace o změnách v českém i mezinárodním právu, s akcentem na právní předpisy Evropské unie.
Informace pro nové předplatitele:Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno k 31. 12. 2015.Konečná cena bude fakturovaná zákaznickým oddělením při zpracování objednávky adekvátněk počtu realizovaných čísel do konce roku 2015.