Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů (E-kniha)

Autor: Ivana Štenglová


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 10. 2010Tento rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této významné oblasti soukromého práva. Soubor je sestaven především z rozhodnutí Nejvyššího soudu, přičemž každé rozhodnutí je upraveno do podoby standardního judikátu.
Cílem této publikace je nabídnout ucelený přehled rozhodovací praxe soudů v oblasti občanskoprávních závazků soudcům, advokátům i dalším právnickým profesím. Publikace vytváří základ pro další aktualizace. Jedná se o pomůcku aktuální, srozumitelnou a užitečnou, která uživatelům napomůže k výkladu i řešení právních problémů v této významné oblasti soukromého práva.
Pro přehlednost a praktické využití je tento svazek doplněn rejstříky.