Sbírka klauzurních prací z trestního práva (Brno) (E-kniha)

Sbírka klauzurních prací z trestního práva (Brno) (E-kniha)

Autor: Věra Kalvodová, Eva Brucknerová, David Čep, Marek Fryšták, Katarína Kandová, Jan Provazník


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 7. 4. 2020Kniha přináší sadu klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního s řešením, které studentům poslouží jako vzor argumentace, způsobu uvažování nad zadáním klauzurní práce a jako ukázka pečlivého odůvodnění. Studenti si díky vzorovému řešení mohou ověřit správnost vlastního postupu, popř. najít jinou variantu řešení a podložit ji přiléhavou argumentací.
Další části knihy obsahují klauzurní práce z trestního práva hmotného a procesního bez správné odpovědi, jejichž zařazení umožňuje využití této učební pomůcky přímo v seminární výuce za konzultace s vyučujícími či v rámci domácí přípravy.
Učebnice je dílem autorského kolektivu pedagogů katedry trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zadání prací a jejich řešení odráží invenci jednotlivých zpracovatelů. Studenti tak mají možnost porovnat různé přístupy k řešení a různé způsoby odůvodnění odpovědí na položené otázky.