Soukromoprávní ochrana piety zemřelého (E-kniha)

Soukromoprávní ochrana piety zemřelého (E-kniha)

Autor: Miroslav Ondrúš


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 17. 1. 2019Monografie se uceleně zabývá problematikou ochrany piety zemřelého z pohledu soukromého práva. Soukromoprávní ochrana piety zemřelého je téma, které v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku přineslo a znovu otevřelo spoustu otázek, úskalí a výkladových problémů, a to i ve vztahu k veřejnoprávní regulaci. Autor se v publikaci snaží za pomoci vědeckých metod odpovědět na mnoho otázek, které jsou s postmortální ochranou spjaty, neboť se jedná o zvláštní institut, který se značně odlišuje od ostatních osobnostně právních institutů. Předmětem publikace je pak problematika práva volby pohřbu, právní povahy lidského těla a jeho částí, rozšíření aktivní legitimace osob, které mohou vystoupit na ochranu proti zásahům do piety zemřelého, nároků vyplývajících z postmortální ochrany, hodnot, které jsou postmortální ochranou chráněny, nebo nově zakotveného práva na vydání ostatků. Stranou není ponechán ani rozbor postmortální ochrany upravené v autorském zákoně a dalších zákonech, jakož i exkurz do trestněprávní úpravy ochrany piety zemřelého.
 
Kniha vychází v nové ediční řadě Academic Papers, jejímž záměrem je poskytnout začínajícím autorům možnost publikovat své odborné práce, otevřít je tak širší skupině zájemců z odborné i laické veřejnosti a umožnit těmto autorům přispět do odborné diskuze nad zajímavými tématy. V ediční řadě Academic Papers vychází zejména absolventské práce, tituly v nakladatelství neprochází redakčním zpracováním ani jazykovou korekturou a lze je zakoupit pouze ve formátu elektronické knihy. Tituly jsou rovněž dostupné prostřednictvím právního informačního systému ASPI.