Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou - 5. aktualizované vydání

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou - 5. aktualizované vydání

Autor: Jan Hrabák


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 2. 10. 2018Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů krajských. Kniha vychází v pátém, aktualizovaném vydání.